Location of Local Land Transport offices of Niigata

Niigata Land Transport Office

Location and Jurisdiction of Niigata Land Transport Office.
Land Transport Office Address, Phone No., Fax no., etc.
Niigata Land Transport Office
Niigata number
14-26 Higashidekijima, Chuo Ku, Niigata Shi, Niigata Ken 950-0961
Procedure, Inspection:050-5540-2040 Fax no.:025-285-0473
Transportation, Audit:025-285-3124 Maintenance, Safety:025-285-3125
Reception time(Registration) : 8:45~11:45    13:00~16:00    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Reception time(Inspection) : 8:45~11:45    13:00~15:45    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Jurisdiction of Niigata Land Transport Office

◇Niigata number area --- Niigata Shi; Sanjo Shi; Shibata Shi; Kamo Shi; Murakami Shi; Tsubame Shi; Gosen Shi; Agano Shi; Sado Shi; Tainai Shi; Seiro Machi; Yahiko Mura; Tagami Machi; Aga Machi; Sekikawa Mura; Awashimaura Mura

Niigata Land Transport Office Niigata Land Transport Office Niigata Land Transport Office Niigata Land Transport Office Niigata Land Transport Office

Nagaoka Land Transport Office

Location and Jurisdiction of Nagaoka Land Transport Office.
Land Transport Office Address, Phone No., Fax no., etc.
Nagaoka Land Transport Office
Nagaoka number Joetsu number
2643-1 Settayamachi Togawa, Nagaoka Shi, Niigata Ken 940-1104
Procedure, Inspection:050-5540-2041 Fax no.:0258-22-3487
Transportation, Audit:----- Maintenance, Safety:0258-21-1027
Reception time(Registration) : 8:45~11:45    13:00~16:00    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Reception time(Inspection) : 8:45~11:45    13:00~15:45    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Jurisdiction of Nagaoka Land Transport Office

◇Nagaoka number area --- Nagaoka Shi; Kashiwazaki Shi; Ojiya Shi; Tokamachi Shi; Mitsuke Shi; Uonuma Shi; Minamiuonuma Shi; Izumozaki Machi; Yuzawa Machi; Tsunan Machi; Kariwa Mura

◇Joetsu number area --- Itoigawa Shi; Myoko Shi; Joetsu Shi

Nagaoka Land Transport Office Nagaoka Land Transport Office Nagaoka Land Transport Office Nagaoka Land Transport Office Nagaoka Land Transport Office