Location of Local Land Transport offices of Nagano

Nagano Land Transport Office

Location and Jurisdiction of Nagano Land Transport Office.
Land Transport Office Address, Phone No., Fax no., etc.
Nagano Land Transport Office
Nagano number
1-35-4 Nishiwada, Nagano Shi, Nagano Ken 381-8503
Procedure, Inspection:050-5540-2042 Fax no.:026-259-4508
Transportation, Audit:026-243-4603 Maintenance, Safety:026-243-5525
Reception time(Registration) : 8:45~11:45    13:00~16:00    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Reception time(Inspection) : 8:45~11:45    13:00~15:45    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Jurisdiction of Nagano Land Transport Office

◇Nagano number area --- Nagano-shi; Ueda Shi; Suzaka Shi; Komoro Shi; Nakano Shi; Iiyama Shi; Saku Shi; Chikuma Shi; Tomi Shi; Koumi Machi; Kawakami Mura; Minamimaki Mura; Minamiaiki Mura; Kitaaiki Mura; Sakuho Machi; Karuizawa Machi; Miyota Machi; Tateshina Machi; Aoki Mura; Nagawa Machi; Sakaki Machi; Obuse Machi; Takayama Mura; Yamanouchi Machi; Kijimadaira Mura; Nozawaonsen Mura; Shinano Machi; Ogawa Mura; Iizuna Machi; Sakae Mura; Nagano Shi; Nagano Shi

Nagano Land Transport Office Nagano Land Transport Office Nagano Land Transport Office


View Larger Map

Matsumoto Land Transport Office

Location and Jurisdiction of Matsumoto Land Transport Office.
Land Transport Office Address, Phone No., Fax no., etc.
Matsumoto Land Transport Office
Matsumoto number Suwa number
2-5-10 Hirata Higashi, Matsumoto Shi, Nagano Ken 399-0014
Procedure, Inspection:050-5540-2043 Fax no.:0263-86-4751
Transportation, Audit:----- Maintenance, Safety:0263-85-3582
Reception time(Registration) : 8:45~11:45    13:00~16:00    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Reception time(Inspection) : 8:45~11:45    13:00~15:45    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Jurisdiction of Matsumoto Land Transport Office

◇Matsumoto number area --- Matsumoto Shi; Iida Shi; Ina Shi; Komagane Shi; Omachi Shi; Shiojiri Shi; Azumino Shi; Tatsuno Machi; Minowa Machi; Iijima Machi; Minamiminowa Mura; Nakagawa Mura; Miyada Mura; Matsukawa Machi; Takamori Machi; Anan Cho; Achi Mura; Hiraya Mura; Neba Mura; Shimojo Mura; Urugi Mura; Tenryu Mura; Yasuoka Mura; Takagi Mura; Toyooka Mura; Oshika Mura; Agematsu Machi; Nagiso Machi; Kiso Mura; Otaki Mura; Okuwa Mura; Kiso Machi; Omi Mura; Ikusaka Mura; Yamagata Mura; Asahi Mura; Chikuhoku Mura; Ikeda Machi; Matsukawa Mura; Hakuba Mura; Otari Mura

◇Suwa number area --- Okaya Shi; Suwa Shi; Chino Shi; Shimosuwa Machi; Fujimi Machi; Hara Mura

Matsumoto Land Transport Office Matsumoto Land Transport Office Matsumoto Land Transport Office Matsumoto Land Transport Office Matsumoto Land Transport Office


View Larger Map