Location of Local Land Transport offices of Aomori

Aomori Land Transport Office

Location and Jurisdiction of Aomori Land Transport Office.
Land Transport Office Address, Phone No., Fax no., etc.
Aomori Land Transport Office
Aomori number Hirosaki number
139-13 Hamada Toyota, Aomori Shi, Aomori Ken 030-0843
Procedure, Inspection:050-5540-2008 Fax no.:017-724-0003
Transportation, Audit:017-739-1502 Maintenance, Safety:017-715-3320
Reception time(Registration) : 8:45~12:00    13:00~16:00    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Reception time(Inspection) : 8:45~11:45    12:45~15:45    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Jurisdiction of Aomori Land Transport Office

◇Aomori number area --- Aomori Shi; Kuroishi Shi; Goshogawara Shi; Mutsu Shi; Tsugaru Shi; Hirakawa Shi; Hiranai Machi; Imabetsu Machi; Yomogita Mura; Sotogahama Machi; Ajigasawa Machi; Fukaura Machi; Fujisaki Machi; Ōwani Machi; Inakadate Mura; Itayanagi Machi; Tsuruta Machi; Nakadomari Machi; Noheji Machi; Yokohama Machi; Oma Machi; Higashidori Mura; Kazamaura Mura; Sai Mura

◇Hirosaki number area --- Hirosaki Shi; Nishimeya Mura

Aomori Land Transport Office Aomori Land Transport Office Aomori Land Transport Office

Hachinohe Land Transport Office

Location and Jurisdiction of Hachinohe Land Transport Office.
Land Transport Office Address, Phone No., Fax no., etc.
Hachinohe Land Transport Office
Hachinohe number
2-12-12 Kikyono Kogyodanchi, Hachinohe Shi, Aomori Ken 039-2246
Procedure, Inspection:050-5540-2009 Fax no.:0178-20-4115
Transportation, Audit:----- Maintenance, Safety:0178-20-3161
Reception time(Registration) : 8:45~12:00    13:00~16:00    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Reception time(Inspection) : 8:45~11:45    12:45~15:45    ※Sat., Sun., and holidays are excluded
Jurisdiction of Hachinohe Land Transport Office

◇Hachinohe number area --- Hachnohe Shi; Towada Shi; Misawa Shi; Shichinohe Machi; Rokunohe Machi; Tohoku Machi; Rokkasho Mura; Oirase Cho; Sannohe Machi; Gonohe Machi; Takko Machi; Nanbu Cho; Hashikami Cho; Shingo Mura

Hachinohe Land Transport Office Hachinohe Land Transport Office Hachinohe Land Transport Office