Light Motor Vehicle Inspection Organization List of Aomori

Aomori Light Motor Vehicle Inspection Organization

Aomori Light Motor Vehicle Inspection Organization
Office Address, Phone, Fax, etc.
Aomori Light Motor Vehicle Inspection Organization
Aomori number Hirosaki number
129-2 Hamada Toyota, Aomori Shi, Aomori Ken 030-0843 Phone : 050-3816-1831
Fax : 017-762-2261
Inspection : 050-3818-8608
Reception time:8:45~11:45 a.m., 13:00~16:00 p.m.
※Saturday, Sunday, National Holiday and December 29th - January 3rd are excluded.
Jurisdiction of Aomori Light Motor Vehicle Inspection Organization

◇Aomori number area --- Aomori Shi; Kuroishi Shi; Goshogawara Shi; Mutsu Shi; Tsugaru Shi; Hirakawa Shi; Hiranai Machi; Imabetsu Machi; Yomogita Mura; Sotogahama Machi; Ajigasawa Machi; Fukaura Machi; Fujisaki Machi; Ōwani Machi; Inakadate Mura; Itayanagi Machi; Tsuruta Machi; Nakadomari Machi; Noheji Machi; Yokohama Machi; Oma Machi; Higashidori Mura; Kazamaura Mura; Sai Mura

◇Hirosaki number area --- Hirosaki Shi; Nishimeya Mura

Aomori Light Motor Vehicle Inspection Organization

Hachinohe Light Motor Vehicle Inspection Organization

Hachinohe Light Motor Vehicle Inspection Organization
Office Address, Phone, Fax, etc.
Hachinohe Light Motor Vehicle Inspection Organization
Hachinohe number
1-9-2 Kitainter Kogyodanchi, Hachinohe Shi, Aomori Ken 039-2245 Phone : 050-3816-1832
Fax : 0178-21-1371
Inspection : 050-3818-8609
Reception time:8:45~11:45 a.m., 13:00~16:00 p.m.
※Saturday, Sunday, National Holiday and December 29th - January 3rd are excluded.
Jurisdiction of Hachinohe Light Motor Vehicle Inspection Organization

◇Hachinohe number area --- Hachnohe Shi; Towada Shi; Misawa Shi; Shichinohe Machi; Rokunohe Machi; Tohoku Machi; Rokkasho Mura; Oirase Cho; Sannohe Machi; Gonohe Machi; Takko Machi; Nanbu Cho; Hashikami Cho; Shingo Mura

Hachinohe Light Motor Vehicle Inspection Organization Hachinohe Light Motor Vehicle Inspection Organization