Light Motor Vehicle Inspection Organization List of Saga

Saga Light Motor Vehicle Inspection Organization

Saga Light Motor Vehicle Inspection Organization
Office Address, Phone, Fax, etc.
Saga Light Motor Vehicle Inspection Organization
Saga number
2-10-8 Wakakusu, Saga Shi, Saga Ken 849-0928 Phone : 050-3816-1754
Fax : 0952-36-4235
Inspection : 050-3818-8677
Reception time:8:45~11:45 a.m., 13:00~16:00 p.m.
※Saturday, Sunday, National Holiday and December 29th - January 3rd are excluded.
Jurisdiction of Saga Light Motor Vehicle Inspection Organization

◇Saga number area --- Saga Shi; Karatsu Shi; Tosu Shi; Taku Shi; Imari Shi; Takeo Shi; Kashima Shi; Ogi Shi; Ureshino Shi; Kanzaki Shi; Yoshinogari Cho; Kiyama Cho; Kamimine Cho; Miyaki Cho; Genkai Cho; Arita Cho; Omachi Cho; Kohoku Machi; Shiroishi Cho; Tara Cho