Driver's License Centers of Hiroshima

Hiroshima Prefecture Driving Licence Center

3-1-1 Ishiuchi Minami, Saeki Ku, Hiroshima Shi, Hiroshima 731-5198  Phone:082-228-0110

Hiroshima Prefecture East Driving Licence Center

54-2 Setoyamacho Saboku, Fukuyama Shi, Hiroshima 720-0838