Driver's License Centers of Japan

Driver's License Center List of Japan

Hokaido
Tohoku
Kanto
Koshinetsu, Hokuriku
Chubu
Kinki
Chugoku
Shikoku
Kyusyu
Okinawa