Higashi-Iruma Police Station|Saitama, Japan

Higashi-Iruma Police Station 【 Driver's License, Garage Certificate, etc 】

Higashi-Iruma Police Station|Saitama, Japan
Police Station Address / Jurisdictional District Phone・Fax
Higashi-Iruma
Police Station
1-4-1 Ureshino, Fujimino Shi, Saitama 356-0056 TEL: 049-269-0110
【Jurisdictional District】Fujimi Shi, Fujimino Shi, Miyoshi Machi