Minami-Aizu Police Station|Fukushima, Japan

Minami-Aizu Police Station 【 Driver's License, Garage Certificate, etc 】

Minami-Aizu Police Station|Fukushima, Japan
Police Station Address / Jurisdictional District Phone・Fax
Minami-Aizu
Police Station
54-1 Tajima Otsubo, Minamiaizu Machi, Minamiaizu Gun, Fukushima 967-0004 TEL: 0241-62-1140
【Jurisdictional District】Minamiaizu Machi, Hinoemata Mura, Tadami Machi, Shimogo Machi