Koriyama-Kita Police Station|Fukushima, Japan

Koriyama-Kita Police Station 【 Driver's License, Garage Certificate, etc 】

Koriyama-Kita Police Station|Fukushima, Japan
Police Station Address / Jurisdictional District Phone・Fax
Koriyama-Kita
Police Station
3-109 Tomitahigashi, Koriyama Shi, Fukushima 963-8047 TEL: 024-991-0110
【Jurisdictional District】a part of Koriyama Shi, Motomiya Shi, Otama Mura