Municipal offices of Gifu prefecture

Gifu(Gifu Government)

Municipal Offices Address Phone
Gifu Shi 2-1-1 Yabuta Minami, Gifu Shi, Gifu 500-8570 058-272-1111

Gifu(Gifu Area)

Municipal Offices Address Phone
Gifu Shi 18 Imazawacho, Gifu Shi, Gifu 500-8701 058-265-4141
Gifu Shi 1-88-3 Shimoukai, Gifu Shi, Gifu 501-1172 058-239-0004
Gifu Shi 4-64 Akutami, Gifu Shi, Gifu 501-3134 058-243-1001
Gifu Shi 2-6-13 Fukumitsuhigashi, Gifu Shi, Gifu 502-0813 058-231-0641
Gifu Shi 1-20 Kanou-Jonandori, Gifu Shi, Gifu 500-8486 058-271-0361
Gifu Shi 2-8-18 Ichihashi, Gifu Shi, Gifu 500-8381 058-272-2021
Gifu Shi 9-1-3 Nikkocho, Gifu Shi, Gifu 502-0933 058-232-1480
Gifu Shi 1-1 Miyahigashi, Yanaizucho, Gifu Shi, Gifu 501-6180 058-387-0111
Gifu Shi 1-10-1 Hashimotocho, Gifu Shi, Gifu 500-8856 058-263-5301
Hashima Shi 55 Takehanacho, Hashima Shi, Gifu 501-6292 058-392-1111
Kagamigahara Shi 1-69 Nakasakuramachi, Kagamigahara Shi, Gifu 504-8555 058-383-1111
Yamagata Shi 1000-1 Takaki, Yamagata Shi, Gifu 501-2192 0581-22-2111
Mizuho Shi 1288 Beppu, Mizuho Shi, Gifu 501-0293 058-327-4111
Motosu Shi 324 Monju, Motosu Shi, Gifu 501-1292 0581-34-2511
Ginan Cho 7-107 Yatsurugi, Ginan Cho, Hashima Gun, Gifu 501-6197 058-247-1331
Kasamatsu Cho 1 Tsukasamachi, Kasamatsu Cho, Hashima Gun, Gifu 501-6181 058-388-1111
Kitagata Cho 1-1 Hasegawa, Kitagata Cho, Motosu Gun, Gifu 501-0492 058-323-1111

Gifu

Municipal Offices Address Phone
Ogaki Shi 2-29 Marunouchi, Ogaki Shi, Gifu 503-8601 0584-81-4111
Ogaki Shi 1380 Uwahara, Kamiishizucho, Ogaki Shi, Gifu 503-1622 0584-45-3111
Ogaki Shi 473-1 Kamijuku, Sunomatacho, Ogaki Shi, Gifu 503-0103 0584-62-3111
Ogaki Shi 4-35-10 Kono, Ogaki Shi, Gifu 503-0803 0584-77-0133
Ogaki Shi 357 Hinokicho, Ogaki Shi, Gifu 503-0981 0584-93-3033
Ogaki Shi 6-45 Tobana, Ogaki Shi, Gifu 503-0954 0584-87-0511
Ogaki Shi 4-150 Nakagawacho, Ogaki Shi, Gifu 503-0017 0584-77-0311
Ogaki Shi 1-2 Shindencho, Ogaki Shi, Gifu 503-0856 0584-87-0211
Ogaki Shi 113-2 Hiruicho, Ogaki Shi, Gifu 503-2216 0584-71-1111
Ogaki Shi 2200-2 Makida, Kamiishizucho, Ogaki Shi, Gifu 503-1602 0584-47-2521
Ogaki Shi Ichinose1593-2, Kamiishizucho, Ogaki Shi, Gifu 503-1614 0584-47-2300
Ogaki Shi 2862-1 Shimoyama, Kamiishizucho, Ogaki Shi, Gifu 503-1632 0584-45-3001
Kaizu Shi 515 Kaizucho Takasu, Kaizu Shi, Gifu 503-0695 0584-53-1111
Yoro Cho 798 Takada, Yoro Cho, Yoro Gun, Gifu 503-1392 0584-32-1100
Tarui Cho 1532-1, Tarui Cho, Fuwa Gun, Gifu 503-2193 0584-22-1151
Sekigahara Cho 894-58 Sekigahara, Sekigahara Cho, Fuwa Gun, Gifu 503-1592 0584-43-1111
Kodo Cho 1111 Kodo, Kodo Cho, Anpachi Gun, Gifu 503-2392 0584-27-3111
Wanouchi Cho 2530-1 Togo, Wanouchi Cho, Anpachi Gun, Gifu 503-0292 0584-69-3111
Anpachi Cho 161 Koritori, Anpachi Cho, Anpachi Gun, Gifu 503-0198 0584-64-3111
Ibigawa Cho 133 Miwa, Ibigawa Cho, Ibi Gun, Gifu 501-0692 0585-22-2111
Ono Cho 80 Ono, Ono Cho, Ibi Gun, Gifu 501-0592 0585-34-1111
Ikeda Cho 1468-1 Rokunoi, Ikeda Cho, Ibi Gun, Gifu 503-2492 0585-45-3111

Gifu

Municipal Offices Address Phone
Takayama Shi 2-18 Hanaokamachi, Takayama Shi, Gifu 506-8555 0577-32-3333
Takayama Shi 2000 Boukata, Nyuukawacho, Takayama Shi, Gifu 506-2192 0577-78-1111
Takayama Shi 305 Mikkamachi, Kiyomicho, Takayama Shi, Gifu 506-0192 0577-68-2211
Takayama Shi 430-1 Arabuchi, Shoukawacho, Takayama Shi, Gifu 501-5492 05769-2-2211
Takayama Shi 3100 Ichinomiyamachi, Takayama Shi, Gifu 509-3505 0577-53-2211
Takayama Shi 580-1 Musugo, Kugunocho, Takayama Shi, Gifu 509-3292 0577-52-3111
Takayama Shi 800 Mangoku, Asahicho, Takayama Shi, Gifu 509-3325 0577-55-3311
Takayama Shi 428 Kamigahora, Takanemachi, Takayama Shi, Gifu 509-3411 0577-59-2211
Takayama Shi 880-1 Hirosemachi, Kokufucho, Takayama Shi, Gifu 509-4192 0577-72-3111
Takayama Shi 540 Hongo, Kamitakaracho, Takayama Shi, Gifu 506-1392 0578-86-2111
Hida Shi 2-22 Furukawacho Honmachi, Hida Shi, Gifu 509-4292 0577-73-2111
Gero Shi 960 Mori, Gero Shi, Gifu 509-2295 0576-24-2222
Shirakawa Mura 517 Hatotani, Shirakawa Mura, Ono Gun, Gifu 501-5692 05769-6-1311

Gifu

Municipal Offices Address Phone
Tajimi Shi 2-15 Hinodemachi, Tajimi Shi, Gifu 507-8703 0572-22-1111
Tajimi Shi 1-71-1 Otowacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0037 0572-22-1111
Tajimi Shi 10-48 Takirocho, Tajimi Shi, Gifu 507-0813 0572-22-4618
Tajimi Shi 8-138 Ichinokuracho, Tajimi Shi, Gifu 507-0814 0572-22-3701
Tajimi Shi 7-16 Ikedacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0048 0572-22-0882
Tajimi Shi 6-31-3 Wakinoshimacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0826 0572-25-5581
Tajimi Shi 3-216 Onadacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0004 0572-23-2900
Tajimi Shi 8-80 Koizumicho, Tajimi Shi, Gifu 507-0073 0572-27-2396
Tajimi Shi 8-29-99 Asahigaoka, Tajimi Shi, Gifu 507-0071 0572-27-8360
Tajimi Shi 80-2 Ooharicho, Tajimi Shi, Gifu 507-0062 0572-29-2653
Tajimi Shi 3-55-1 Nemotocho, Tajimi Shi, Gifu 507-0065 0572-20-1101
Tajimi Shi 2081-1 Kasaharacho, Tajimi Shi, Gifu 507-0901 0572-43-3133
Nakatsugawa Shi 2-1 Kayanokicho, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-8501 0573-66-1111
Nakatsugawa Shi 1197-10 Sendanbayashi, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-9131 0573-68-2001
Nakatsugawa Shi 7516-1 Naegi, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0101 0573-66-1301
Nakatsugawa Shi 728-2 Ochiai, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0006 0573-69-3201
Nakatsugawa Shi 1665-5 Sakashita, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-9292 0573-75-2111
Nakatsugawa Shi 294-2 Misaka, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0007 0573-69-4111
Nakatsugawa Shi 1616-3 Yamaguchi, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0501 0573-75-2126
Nakatsugawa Shi 2178-8 Hirukawa, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-8301 0573-45-2211
Nakatsugawa Shi 714-2 Fukuoka, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0292 0573-72-2111
Nakatsugawa Shi 1437-1 Kawaue, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-9295 0573-74-2111
Nakatsugawa Shi 4956-43 Tsukechicho, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0392 0573-82-2111
Nakatsugawa Shi 27-1 Agi, Nakatsugawa Shi, Gifu 509-7321 0573-63-2001
Nakatsugawa Shi 3519-2 Kashimo, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0421 0573-79-2111
Nakatsugawa Shi 2-5 Kayanokicho, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-8501 0573-66-1111
Nakatsugawa Shi 1-6-1 Sakaemachi, Nakatsugawa Shi, Gifu 508-0032 0573-66-3490
Mizunami Shi 1-1 Uedairacho, Mizunami Shi, Gifu 509-6195 0572-68-2111
Ena Shi 1-1-1 Osashimacho Shoge, Ena Shi, Gifu 509-7292 0573-26-2111
Toki Shi 2101 Tokitsucho Tokiguchi, Toki Shi, Gifu 509-5192 0572-54-1111

Gifu

Municipal Offices Address Phone
Seki Shi 3-1 Wakakusadori, Seki Shi, Gifu 501-3894 0575-22-3131
Seki Shi 110 Oyana, Seki Shi, Gifu 501-3941 0575-28-2124
Seki Shi 294-5 Ichiba, Horado, Seki Shi, Gifu 501-2812 0581-58-2111
Seki Shi 1643-17 Itadori, Seki Shi, Gifu 501-2901 0581-57-2111
Seki Shi 1446-1 Hachiman, Mugegawacho, Seki Shi, Gifu 501-2603 0575-46-2311
Seki Shi 5696-1 Nakanoho, Seki Shi, Gifu 501-3511 0575-49-2121
Seki Shi 15019 Kaminoho, Seki Shi, Gifu 501-3601 0575-47-2001
Mino Shi 1350, Mino Shi, Gifu 501-3792 0575-33-1122
Minokamo Shi 3431-1 Otacho, Minokamo Shi, Gifu 505-8606 0574-25-2111
Kani Shi 1-1 Hiromi, Kani Shi, Gifu 509-0292 0574-62-1111
Gujo Shi 228 Hachimancho Shimadani, Gujo Shi, Gifu 501-4297 0575-67-1121
Sakahogi Cho 46-18 Torikumi, Sakahogi Cho, Kamo Gun, Gifu 505-8501 0574-26-7111
Tomika Cho 1511 Takida, Tomika Cho, Kamo Gun, Gifu 501-3392 0574-54-2111
Kawabe Cho 1518-4 Nakakawabe, Kawabe Cho, Kamo Gun, Gifu 509-0393 0574-53-2511
Hichiso Cho 2442-3 Kamiaso, Hichiso Cho, Kamo Gun, Gifu 509-0492 0574-48-1111
Yaotsu Cho 3903-2 Yaotsu, Yaotsu Cho, Kamo Gun, Gifu 505-0392 0574-43-2111
Shirakawa Cho 715 Kawamata, Shirakawa Cho, Kamo Gun, Gifu 509-1192 0574-72-1311
Higashishirakawa Mura 548 Kando, Higashishirakawa Mura, Kamo Gun, Gifu 509-1392 0574-78-3111
Mitake Cho 1239-1 Mitake, Mitake Cho, Kani Gun, Gifu 505-0192 0574-67-2111