Rausu Town Hall

Rausu Town Hall

Municipality Address Phone・Fax
Rausu Town Hall [HP] 100-83 Sakaecho, Rausu Cho, Menashi Gun, Hokkaido 086-1892 Phone:0153-87-2111
Fax:0153-87-2358