Betsukai Town Hall

Betsukai Town Hall

Municipality Address Phone・Fax
Betsukai Town Hall [HP] 280 Betsukai okiwacho, Betsukai Cho, Notsuke Gun, Hokkaido 086-0205 Phone:0153-75-2111
Fax:0153-75-0371