Shihoro Town Hall

Shihoro Town Hall

Municipality Address Phone・Fax
Shihoro Town Hall [HP] 225 Shihoro, Shihoro Cho, Kato Gun, Hokkaido 080-1200 Phone:01564-5-2211
Fax:01564-5-4304